Rapportbeheer

In het rapportbeheer vindt u een overzicht van alle rapporten die actief en non-actief zijn in Easyrapport. U kunt hier rapporten aanmaken, bewerken en eventueel verwijderen.

Om een rapport toe te voegen, klikt u bovenaan de pagina op de "Rapport toevoegen" knop. Om een rapport te bewerken (of slechts te bekijken) klikt u op de naam van het rapport in het overzicht.

Rapport toevoegen

Rapport toevoegen

Als beheerder kunt u nieuwe rapporten aanmaken. Daarbij heeft u de mogelijkheid om een leeg rapport aanmaken, maar u kunt ook besluiten om de structuur van een bestaand rapport over te nemen (handig wanneer er weinig of geen verschillen zijn tussen beide).

Hierbij dient u de juiste groepen te selecteren waarvoor dit rapport is. Een rapport kan alleen door de leerkracht aangemaakt worden, indien het kind in dezelfde groep zit als waar dit rapport voor bedoeld is. Zo kan er bijvoorbeeld geen kleuterrapport aangemaakt worden voor iemand in groep 8.

De template

De "template" (het sjabloon) wordt door het Easyrapport Team op maat voor uw school gemaakt en bevat belangrijke informatie zoals:

 • Het aantal periodes van de rapporten;
 • Het puntensysteem dat in uw school gehanteerd wordt, zoals (o,m,v,g,zg), etc;
 • De lay-out van het rapport, uw logo, het lettertype, kleurstellingen en ga zo maar door.

Meestal is het duidelijk welke template u moet kiezen voor het rapport, maar neem bij twijfel gerust contact met ons op (support@easyrapport.nl). De meest voorkomende situatie is overigens dat u tussen twee templates kunt kiezen, zoals een template voor het kleuterrapport en een template voor de overige groepen.

Rapport bekijken en aanpassen

Rapport structuur

Op deze pagina ziet u de inhoud van het gekozen rapport. Links ziet u een boomstructuur met daarin de pagina indeling. En rechts een voorbeeld van het rapport.

De boomstructuur

De boomstructuur is als volgt opgebouwd:

 • Pagina titel - de naam van de pagina (komt verder nergens terug)
  Bijvoorbeeld: "Pagina 1"
 • Hoofdstuk - overkoepelende titel voor een aantal onderwerpen (niet elke school maakt hier gebruik van)
  Bijvoorbeeld: "Letterschat"
  Tip: wilt u hier geen gebruik van maken, voer dan gewoon een "-" teken in.
 • Onderwerp - de titel voor één of meerdere vakken
  Bijvoorbeeld: "Spelling"
 • Vak - de titel van een vak
  Bijvoorbeeld: "Kennis van de spellingsregels"

Het voorbeeld rapport

Aan de rechterkant ziet u een voorbeeld van het rapport. Elke aanpassing die u aan het rapport doet, kunt u terugzien in het voorbeeld.
Tip: Soms zijn wijzigingen nog niet direct zichtbaar, door de toets F5 in te drukken ververst u de pagina.

U kunt in dit scherm de inhoud van een rapport eenvoudig aanpassen. Aanpassingen kunt u doorvoeren door te klikken op de onderdelen in de boomstructuur. Als u met de linkermuisknop op "De structuur van uw rapport" klikt, krijgt u de mogelijkheid om een pagina toe te voegen. Als u klikt op een pagina krijgt u de optie om een hoofdstuk op deze pagina toe te voegen, of u kunt de pagina bewerken of verwijderen enzovoort.

Pagina toevoegen

U kunt een pagina toevoegen door met de linkermuisknop op het woord "De structuur van uw rapport" te klikken. Er verschijnt een extra menu, waarin u dan op "Pagina toevoegen" klikt. Daardoor verschijnt een nieuw schermpje waar u de naam van de pagina kunt invullen. Wanneer u dat gedaan heeft, klikt u op opslaan. Dan is de pagina is aangemaakt. Als u een pagina wilt bewerken of verwijderen, dan klikt u op de paginanaam en kiest u vervolgens in het menu de gewenste actie.

Hoofdstuk toevoegen

U kunt een hoofdstuk toevoegen door met de linkermuisknop op de naam van een pagina te klikken. Er verschijnt een extra menu met daarin de optie om een hoofdstuk toe te voegen. Zodra u hier op klikt verschijnt er een nieuw scherm waar u de naam van het hoofdstuk kunt invullen. Als u een hoofdstuk wilt bewerken of verwijderen, dan klikt u op de naam van het hoofdstuk. In het menu dat dan verschijnt kiest u de gewenste actie.

Onderwerp toevoegen

U kunt een onderwerp toevoegen door met de linkermuisknop op de naam van het hoofdstuk te klikken waar het onderwerp onder moet komen. Indien uw school geen gebruik maakt van hoofdstukken dan zal hier een - staan. Zodra u er op klikt, verschijnt een extra menu met daarin de optie om een onderwerp toe te voegen. Zodra u hier op klikt, verschijnt er een nieuw scherm waar u de naam van het onderwerp kunt invullen. Als u een onderwerp wilt bewerken of verwijderen, klikt u op de naam van het onderwerp en kiest u vervolgens in het menu de gewenste actie.

Vak toevoegen

U kunt een vak toevoegen door met de linkermuisknop op de naam van een onderwerp te klikken waar het vak onder moet komen. Zodra u er op klikt, verschijnt een extra menu met daarin de optie om een een vak toe te voegen. Zodra u hierop klikt, verschijnt er een nieuw scherm waar u de naam van het vak kunt invullen. Daarnaast moet u een type kiezen. Het type geeft aan hoe een vak beoordeeld wordt (bijvoorbeeld met een cijfer of een percentage). Als u een vak wilt bewerken of verwijderen, klikt u op de naam van het vak. In het menu dat dan verschijnt, klikt u op de gewenste actie.

Tip: Bekijk regelmatig de PDF versie van het rapport. Komt u er niet uit? Neem dan gewoon contact met ons op via support@easyrapport.nl.

Rapport bewerken

Rapport bewerken

Het ook mogelijk om de basis informatie, zoals de naam van het rapport en de betreffende groepen aan te passen?  Dit doet u door de groene knop 'Bewerken' boven aan de boomstructuur aan te klikken.

De template

Hier kunt u ook kiezen welk template het rapport moet hebben. De Easyrapport template is speciaal voor uw school op maat gemaakt en bevat statische informatie over het aantal periodes van het rapport en daarnaast bevat de template de lay-out en vak-inhoud van het rapport.

Voor het aanmaken van een rapport dient u de juiste template te selecteren. Meestal is het duidelijk welke template er gekozen moet worden, maar neem bij twijfel gerust contact met ons op via support@easyrapport.nl. Het meest voorkomende is dat er of één template is of dat er twee templates zijn, bijvoorbeeld één voor de kleuters en één voor de overige groepen.

Rapport verwijderen

Besluit u het rapport te verwijderen, let er dan op dat het rapport niet meer in gebruik is. Als het rapport is toegewezen aan één of meerdere leerlingen, dan worden deze rapporten ook verwijderd. Dit is niet ongedaan te maken.

Toetsen bewerken

toetsen-01.png

Via de toetsen kunt u automatisch gemiddelden uitrekenen in Easyrapport. Voor ieder vak van het type "cijfer" kunt u per periode een of meerdere toetsen invoeren.

Klik op een (cijfer)vak om toetsen in te voeren en / of aan te passen.

Importeer CSV

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor het Easyrapport Team. Upload alleen de structuur indien het rapport leeg is.

Toetsen

Rapportbeheer toetsen

In Easyrapport is het mogelijk om toetsen in te voeren, deze toetsen kunnen gebruikt worden om een gemiddelde te berekenen.

De toetsen kunt u koppelen aan een vak in uw rapport. Het vak moet echter wel van het 'type' numeriek zijn. In basis werken de toetsen dus (gewoon) op basis van cijfers, decimalen zijn ook toegestaan.

Iedere toets kan een (apart) gewicht bevatten. Zo kunt u de ene toets weer (zwaarder) laten meetellen dan de andere toets. Tot slot kan de leerkracht een pedagogisch verantwoord cijfer (alsnog) geven per toets.

Heeft u geen cijfers op uw rapport, maar wilt u tocht gebruik maken van deze functionaliteit om bijvoorbeeld een "9" om te (laten) zetten naar een normering in uw rapport (bijvoorbeeld een "Zeer goed"). Stuur dan een e-mail naar: support@easyrapport.nl.

Toevoegen en bewerken

Toetsen kunt u per vak en per rapport periode beheren. De toetsen die u aanmaakt kunnen direct gebruikt worden door de leerkrachten die het betreffende rapport gaan invullen.