Leerlingenbeheer

In het leerlingenbeheer vindt u alle leerlingen van uw school die actief zijn in Easyrapport. Hier kunt u leerlingen toevoegen, bewerken, archiveren of verwijderen.

U kunt de gehele lijst met leerlingen bekijken, of ervoor kiezen om een specifieke klas te tonen. Dit doet u door op de keuzelijst te klikken. Er verschijnt een lijst met klassen, waarvan u de klas selecteert die u graag wilt zien.

Naast dat u op klasniveau kunt filteren, kunt u ook de leerlingen sorteren op bijvoorbeeld achternaam. Dit doet u door op het kopje "Achternaam" in het overzicht te klikken. En zo werkt het voor alle kolommen. Door meerdere keren achter elkaar op een kopje te klikken schakelt u tussen op- en aflopende resultaten. Dus in het voorbeeld van de achternaam, wordt met de eerste klik op het kopje "Achternaam" de lijst gesorteerd op achternaam van A t/m Z. Met een tweede klik op het kopje wordt de lijst dan omgedraaid (Z t/m A), met een derde klik weer van A t/m Z, etc.

Wanneer u in de keuzelijst voor "Leerlingen zonder klas" kiest, krijgt u een overzicht van alle leerlingen die nog niet zijn toegewezen aan een klas. Docenten kunnen voor deze leerlingen nog geen rapporten aanmaken.

Door op de naam van een leerling te klikken kunt u een leerling bewerken.

Er zijn tevens handige "Bulk acties" (acties die direct op meerdere leerlingen tegelijk van toepassing zijn) beschikbaar. Deze functionaliteit biedt u de mogelijkheid om meerdere leerlingen tegelijk te verwijderen of te archiveren. Lees altijd goed de uitleg op de betreffende pagina's.

Meerdere leerlingen verwijderen

Leerlingen verwijderen

Met de bulk actie om meerdere leerlingen te verwijderen gooit u meerdere leerlingen tegelijk uit het systeem.

Alle informatie m.b.t. deze leerlingen (zoals hun persoonlijke gegevens en alle rapporten) worden daarmee definitief verwijderd.

Let op: dit kan niet ongedaan gemaakt worden.

Meerdere leerlingen archiveren

Meerdere leerlingen tegelijk archiveren

Met de bulk actie om meerdere leerlingen te archiveren zorgt u ervoor dat leerlingen niet langer toegevoegd kunnen worden aan klassen en rapporten.

De gegevens van deze leerlingen blijven allemaal wel allemaal bewaard.

Leerling toevoegen

Leerling toevoegen

Op de pagina "Leerling toevoegen" kunt u een nieuwe leerling toevoegen. Let er op dat u een klas en een groep selecteert voor deze leerling, zodat de leerkracht ook rapporten voor deze leerling kan aanmaken. De foto van de leerling (optioneel) kan op uw digitale rapport worden getoond. Hiervoor dient u een afbeelding te uploaden.

Maakt u gebruik van koppelingen met uw schooladministratiesysteem? Dan raden we u aan om wijzigingen eerst in uw schooladministratiesysteem door te voeren en vervolgens de leerlingen opnieuw in te laden in Easyrapport (zie ook het onderdeel "Slimme koppelingen").

 

Leerling bewerken

Leerling bewerken

U kunt de gegevens van de leerling wijzigen, archiveren of de leerling definitief verwijderen uit Easyrapport. Daarvoor dient u in het leerlingenbeheer op de rij van de leerling te klikken. Vanaf de bewerk pagina kunt u tevens de rapporten in PDF formaat snel inzien via het keuzemenu. Indien er geen rapporten bij deze leerling aanwezig zijn, dan is deze optie uitgeschakeld.

Vergeet na het aanpassen van de gegevens niet om onderaan de pagina te klikken op de "Opslaan" knop. Anders dan bij het invullen van de rapporten, worden de gegevens hier pas opgeslagen wanneer u dat zelf doet.

Leerlingen samenvoegen

Leerling samenvoegen

Het kan voorkomen dat een leerling per ongeluk dubbel in Easyrapport terecht is gekomen. In de meeste gevallen volstaat het om de dubbele leerling te verwijderen. Hebben beide leerlingen echter al rapporten, dan is verwijderen niet handig en kan het samenvoegen van de leerlingen de oplossing zijn.

Bij het samenvoegen worden de rapportgegevens van de leerling die u nu aan het bewerken bent overgezet naar de leerling die u selecteert in de lijst.

Let op: de leerling die u aan het bewerken bent wordt daarna automatisch verwijderd, dus houd hier a.u.b. rekening mee. Heeft u hier toch nog vragen over? Neem dan contact met ons op via support@easyrapport.nl.