Schoolgegevens

Schoolgegevens - verwerkersovereenkoms-01

Op de pagina "Schoolgegevens kunt u de algemene gegevens van uw school aanpassen. Deze gegevens kunnen (indien gewenst) op uw digitale rapport getoond worden, maar we gebruiken deze ook voor onze eigen administratie.

Overeenkomsten
U kunt hier de verwerkersovereenkomst lezen en (laten) tekenen. Klik het grijze vak rechtsboven aan en de verwerksovereenkomst wordt geopend om door te lezen. Bovenaan kunt u met de 'groene' knop de overeenkomst zelf tekenen en met de 'licht blauwe' knop kunt u deze doorsturen naar de gemachtigde om te tekenen. zolang de overeenkomst niet getekend is blijf een oranje uitroepteken achter het tabje 'Schoolgegevens' zichtbaar voor de beheerders.

BRIN-code
Elke onderwijsinstelling in Nederland wordt geïdentificeerd aan de hand van het Basis Registratie Instellingen-nummer (BRIN-code), een alfanumerieke code van vier tekens lang. Het BRIN-nummer wordt meestal aangevuld met een tweecijferige code die de vestiging (of locatie) aan kan duiden. De BRIN-code wordt o.a. gebruikt voor koppelingen tussen Easyrapport en andere applicaties zoals ParnasSys of Cito LOVS.

DULT-code
De DULT-code is een speciale code die gebruikt wordt voor de koppeling tussen Cito LOVS. Deze code kunt u niet wijzigen en is uniek voor uw school. Wilt u een koppeling realiseren tussen Easyrapport en LOVS? Neem dan contact met ons op via support@easyrapport.nl.