Mijn klas

Als gebruiker van het type "Leerkracht" staan in het menu aan de linkerkant de verschillende klassen waaran uw account gekoppeld is bent. Klopt dit volgens u niet of mist u een klas? Neem dan s.v.p. contact op met de beheerder van Easyrapport binnen uw school.

Per klas ziet u een lijst met leerlingen die aan deze klas gekoppeld zijn en het groepsnummer van de leerling. Een leerling kan één of meerdere rapporten op actief hebben staan en aanvankelijk van de rapport historie in Easyrapport kan de leerling één of meerdere (oude) rapporten hebben die u weer kunt inzien.

Ziet u nog geen actieve rapporten? Dan kunt u deze aanmaken voor uw klas. Dit kunt u op twee manieren doen:

 • Individueel rapporten aanmaken: Hiervoor klikt u op een leerling en maakt u vervolgens een rapport aan (per leerling).
 • Meerdere rapporten tegelijk aanmaken: Hiervoor klikt u op de knop "bulk acties" en kiest u voor de optie "Meerdere rapporten aanmaken". Dit is een handige functie vooral in het begin van het schooljaar.

Vanuit "Mijn klas" kunt u direct andere onderdelen benaderen:

 • Bulk acties: (meerdere rapporten aanmaken en / of voor meerdere rapporten tegelijk de algemene gegevens van het rapport wijzigen (naam van de leerkracht(en) en / of bijvoorbeeld de notatie van het schooljaar).
 • Groepsrapport: Resultaten voor meerdere leerlingen tegelijk invoeren.
 • Rapporten afdrukken: De rapporten voor meerdere leerlingen tegelijk afdrukken.
 • Downloaden van resultaten in Excel voor de gehele klas (per rapport).

Bulk acties

Met behulp van de bulk acties kunt u in een aantal klikken voor alle leerlingen de rapporten aanmaken. Tevens kunt u voor alle (bestaande) rapporten direct de namen van de leerkrachten of zelfs het schooljaar wijzigen.

Meerdere rapporten tegelijk aanmaken

Via deze "bulk" actie kunt u in één keer alle rapporten die u nodig heeft aanmaken. Meestal wordt deze optie in het begin van het schooljaar gebruikt.

Om de rapporten aan te maken, selecteert u het gewenste rapport. De beheerder van Easyrapport heeft dit rapport aan de juiste groepen gekoppeld zodat de leerlingen uit uw klas het goede rapport toegewezen krijgen.

Naast de rapportkeuze, voert u het schooljaar in (deze staat al voor u ingevuld, maar is eventueel aanpasbaar) en verder kunt u de namen van de leerkrachten nog wijzigen. Deze namen worden vaak in het rapport opgenomen, maar dat is niet altijd het geval. Standaard staan hier de leerkrachten die nu aan deze klas zijn gekoppeld, ook dit gegeven kunt u ten alle tijde achteraf nog wijzigen.

Wijzig de basisinformatie voor meerdere rapporten tegelijk

Via dit scherm kunt u voor één of meerdere leerlingen tegelijk de basisinformatie wijzigen. Selecteer het rapport en voer de gewenste wijzigingen door. In de vervolgstap selecteert u alle leerlingen die het door u gekozen rapport al in bezit hebben.

Onder de basisinformatie wordt verstaan:

 • De namen van de leerkrachten die in de meeste gevallen op het rapport worden getoond.
 • Het schooljaar (automatisch ingevuld, maar e.v.t. aanpasbaar naar uw eigen wensen).

Groepsrapport

Het groepsrapport is een groot voordeel van het Easyrapport systeem. Het biedt u de mogelijkheid om de resultaten van uw leerlingen klassikaal in één keer te vewerken. Dit is dus sneller dan individueel de rapporten invoeren.

Een paar aandachspunten...

 • De resultaten die u invoert in het groepsrapport worden automatisch opgeslagen (er is dus geen "opslaan knop" te vinden.
 • Let op dat u het juiste rapport selecteert en ook de juiste periode kiest voordat u gaat invullen.
 • Indien u een koppeling heeft met Cito LOVS dan ziet u een "blauwe" knop bovenin staan.

Cito scores uit LOVS overnemen

Indien uw school gebruik maakt van Cito LOVS, kunnen de resultaten vanuit LOVS automatisch ingeladen worden in uw rapport.

De werking is voor u als leerkracht eenvoudig. U gaat naar uw klas en vervolgens naar het "groepsrapport". Let daarbij wel op dat u de juiste periode voor het rapport selecteert.

Vervolgens klikt u op de blauwe knop "Cito LOVS resultaten inladen". Dan krijgt u een overzicht te zien met leerlingen en de Cito vakken die door uw beheerder gekoppeld zijn.

Let op: de koppeling haalt alleen de laatst bekende resultaten op die vanuit Cito LOVS naar Easyrapport zijn gestuurd. Controleer deze gegevens altijd voordat u ze overneemt in uw rapport. Klikt u vervolgens op de knop "Ja, deze gegevens overnemen," dan worden alle toetsresultaten automatisch overgenomen in het rapport.

Tot slot kunt u de niveaucodering van de Cito scores nog aanpassen. Gebruikelijk is om I-V te hanteren, maar u kunt ook besluiten om de codering A-E te gebruiken.

Malmberg toetsen selecteren

Indien uw school gebruik maakt van de Malmberg Resultatenmonitor en de beheerder van Easyrapport de koppeling tijdig geactiveerd heeft, kunnen de resultaten automatisch worden ingeladen in uw rapport.

De resultaten zijn eigenlijk heel eenvoudig over te nemen. U gaat naar uw klas en vervolgens naar het "groepsrapport". *) Let daarbij wel op dat u het juiste rapport & periode selecteert.

Vervolgens klikt u op de blauwe knop "Malmberg resultaten". U krijgt dan een overzicht te zien met de toetsen die wij via de koppeling binnen hebben gekregen.

U kunt zelf aangeven welke toets uit Malmberg bij welke toets in Easyrapport hoort. Dit is noodzakelijk, omdat de toetsen in uw Easyrapport per definitie niet gelijk zullen zijn qua naamgeving aan die van Malmberg. Als u de vakken heeft geselecteerd die u graag wilt overnemen dan klikt u op de knop volgende.

Malmberg resultaten overnemen

Het Malmberg resultatenscherm bevat alle scores voor de geselecteerde vakken uit uw rapport.

In deze versie nemen we de tekstuele Malmberg beoordeling over. Ook tonen we per resultaat de score en een kleurcode die ook door Malmberg gedefinieerd is.

Door op de knop "Ja deze gegevens overnemen" worden de resultaten opgeslagen in uw Easyrapport.

Rapporten afdrukken

De "Rapporten afdrukken" optie is ideaal wanneer u alle rapporten tegelijk wilt afdrukken. Er wordt een PDF bestand van de rapporten gegenereerd en vervolgens kunt u deze bekijken en de rapporten dus direct afdrukken.

U selecteert een rapport. Vervolgens kunt u de periode kiezen (indien uw school de rapporten per periode apart uitprint). Is dit niet het geval dan ziet u deze optie niet.

Vervolgens kunt u kiezen welk onderdeel van het rapport u af wilt drukken. Dit kan per school verschillend zijn. Hebben wij voor u de voorkant van het rapport opgemaakt en in Easyrapport klaargezet? Dan kunt u met deze opties bijvoorbeeld bepalen of u alleen de voorkant van het rapport wilt printen, of de voorkant inclusief de inhoud van het rapport.

Deze opties zijn erg handig indien u bijvoorbeeld de inhoud van het rapport "zwart wit" wilt afdrukken, maar juist voor de voorkant wel kleuren wilt gebruiken.

Heeft u uw keuzes gemaakt, dan kunt u vervolgens de leerlingen selecteren.

Selecteer leerlingen

Selecteer de leerlingen waarvan u de rapporten wilt afdrukken. U ziet hier alleen de leerlingen die in uw klas "8M" zitten en die ook daadwerkelijk het rapport: "Evaluatiewerk" hebben.

Wilt u bepaalde leerlingen niet meenemen in deze printopdracht? Dan kunt u ze gewoon uitvinken.

Let op, indien u erg grote rapporten heeft (veel pagina's) en u heeft tevens veel leerlingen in de klas dan kan het even duren voordat de rapporten gegenereerd zijn, maar over het algemeen heeft u het bestand binnen enkele seconden.

Download resultaten

Het downloaden van resultaten wordt vaak gedaan om een handig overzicht bij de hand te hebben bij bijvoorbeeld meerdere oudergesprekken.

Via dit scherm kunt u alle resultaten van al uw leerlingen in Excel downloaden. U kiest het gewenste rapport en het systeem genereert automatisch een Excel bestand. De verschillende periodes worden in het Excel bestand als tabbladen opgenomen.

Voor de resultaten dient u tenminste Excel 2007 tot uw beschikking te hebben.

Leerling bekijken

Van een leerling kunt u de recente rapportactiviteiten zien. Een rapport maakt u aan via de knop 'Rapport toevoegen'. Wilt u meerdere rapporten tegelijk aanmaken voor de hele klas? Gebruik dan s.v.p. de bulk-acties dat gaat vele malen sneller.

De oude rapporten per leerling zijn beschikbaar in PDF formaat en handig om in te zien. De rapporten die "actief" zijn, zijn voor u bewerkbaar. Individueel invullen kunt u direct doen door op het rapport te klikken dat u wilt bewerken.

Rapport invullen

Rapporten kunt u op twee manieren invullen, namelijk via het groepsrapport of individueel. Het groepsrapport is zonder twijfel de snelste manier, maar het individueel invullen geeft u een exact beeld hoe het rapport eruit komt te zien en wordt door veel mensen ook als prettig ervaren, omdat u gewoonweg direct ziet wat er gebeurd.

Gegevens die u hier invult komen weer terecht in het groepsrapport en vica versa, beide onderdelen zijn dus aan elkaar gekoppeld.

Verder biedt deze pagina de mogelijkheid om snel te wisselen van leerling, u kunt de (basis)informatie van het rapport wijzigen zoals het schooljaar en / of de namen van de leerkrachten en tot slot kunt u het rapport ook downloaden in het PDF formaat. Wilt u de rapporten gaan afdrukken, dan raden wij u aan om dit via het klassenoverzicht te doen. U kunt dan namelijk voor de gehele klas in één keer alle rapporten downloaden en uitprinten in PDF formaat.

Rapport aanmaken

Heeft de leerling nog geen rapport dan kunt u deze aanmaken. Het is onnodig veel werk om dit per leerling te doen bijvoorbeeld bij de start van een nieuw schooljaar. In dat geval kunt u beter terug navigeren naar de klas en via de "Bulk acties" in één keer de rapporten aanmaken voor meerdere leerlingen tegelijk.

De rapportkeuze is er (meestal) één, maar als de beheerder meerdere rapporten heeft gekoppeld aan de groep van de leerling (denk bijvoorbeeld aan een plus-rapport) dan kunt u nog kiezen welk rapport u wilt aanmaken.